{关键字}

game bài online đổi thưởng-game bài online đổi tiền thật

Tư vấn phân bổ mức đầu tư cho XDCB và lắp đặt trang thiết bị

game bài online đổi thưởng-game bài online đổi tiền thật

Xây Dựng cơ bản + Trang thiết bị:  1,2 Tỷ VND, Trong đó:

1. Hồ sơ thiết kế, xây dựng cơ bản: Dự toán 600 Triệu, Chiếm 50% nguồn vốn đầu tư.

Bao gồm: Trạm xăng dầu, khu vực bồn chứa, nhà kho, nhà điều hành, sân bãi và công trình phụ khác.

2. Trang thiết bị trạm xăng: Dự toán  600 triệu, chiếm khoảng 50% nguồn vốn đầu tư.

Bao gồm: Trang thiết bị trụ bơm, bồn chứa, hệ thống đường ống công nghệ và các hạng mục khác.

 

game bài online đổi thưởng-game bài online đổi tiền thật

game bài online đổi thưởng-game bài online đổi tiền thật